Taidekeskus Into ry

Kettukin kuvituskuva

Taidekeskus Into ry perustettiin vuonna 2009 taidetoiminnan kehittämiseksi erityistä tukea tarvitseville
henkilöille Turun alueella. Inton tavoitteena on, että erityistaidetoiminta harrastuksesta vaativampaan
studiotyöskentelyyn olisi kokonaisuudessaan ammattimaisesti ohjattua ja luotettavaa.

Taidekeskus Intolla on käytössään laajat, esteettömät ja valoisat työskentelytilat KTO Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen omistamassa kiinteistössä Pompossa Ravattulassa. Toimintaan osalistuvat taiteentekijät voivat työskellä ryhmässä yhteisissä tiloissa tai omassa rauhallisessa studiohuoneessa.